Helpende Zorg & Welzijn Gastouders MBO 2

tell a friend
  Opleidingsinformatie
  Scholingskalender (incl. prijzen)
  Aanmeldingsformulier
  Contact
  Voorwaarden
 
 

Helpende Zorg & Welzijn Gastouders MBO niveau 2

 
ZW2043

11/13

Beroepsprofiel U werkt als gastouder in uw eigen woon- of leefomgeving en u staat ingeschreven bij een gastouderbureau. Als gastouder verzorgt u graag kinderen. Tevens kunt u zowel individuele kinderen als een groep kinderen begeleiden. U heeft een positieve houding t.o.v. opvang door personen anders dan eigen ouders/verzorgers.

Ook heeft u als gastouder besef van uw eigen verantwoordelijkheid m.b.t. permanent toezicht en van een hygiënische omgeving en het hygiënisch werken. U bent stressbestendig en besluitvaardig. Tevens ondersteunt u bij activiteiten gericht op recreatie, opvoeding en bij sociale activiteiten. U kunt een huiselijke sfeer creëren, goed plannen en organiseren. Om op een goede manier met hulpvragen om te gaan moet u over goede sociale vaardigheden beschikken. Het is nodig stevig in uw schoenen te staan, wanneer u als gastouder werkzaam bent.
Doel De opleiding heeft als doel dat u in een versneld studietempo binnen 30 weken het mbo-diploma Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 (inclusief certificaat gastouder) behaald. Met dit diploma bent u voldoende gekwalificeerd om als gastouder te werken.
Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor werkzoekenden en volwassenen die tot gastouder geschoold willen worden.
Instroomeisen Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist. Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een versneld traject van de opleiding. Er wordt bekeken over welke kennis en vaardigheden u al beschikt, door bijvoorbeeld eerdere opleidingen of werkervaring. Er zijn geen verplichtingen aan het intakegesprek verbonden.
Inhoud Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit drie kerntaken die competentiegericht, in de vorm van kernactiviteiten worden aangeboden. Tevens worden er lessen voor het behalen van het Kinder-EHBO+AED certificaat aangeboden. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding, die aansluit bij de eisen en die aan de beroepsbeoefenaar gesteld worden.

I Kernactiviteiten
Binnen de opleiding begint men altijd met de algemene module:

  • Van intro naar beroepsprofessie

Daarna worden de onderstaande kernactiviteiten behandeld:

  • Uitvoeren van huishoudelijke taken
  • Zorgen voor de ander
  • Assisteren bij de activiteit

Tevens komen onderstaande specifieke competenties voor gastouders aan de orde:

  • Verzorgen van kinderen
  • Begeleiden van het individuele kind
  • Begeleiden van een groep kinderen
  • Omgang met ouders/verzorgende en bemiddelingsmedewerkers
  • Plannen en organiseren
  • Kwaliteitsgericht werken

II Beroepspraktijkvorming
Aan de opleiding is een Beroepspraktijkvorming (BPV) verbonden. Deze BPV bedraagt 210 uur gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door de praktijkbegeleider of bemiddelingsmedewerker van het desbetreffende bedrijf. Daarnaast wordt u begeleid door een vakdeskundige vanuit de opleiding. Op deze manier is het mogelijk een goede afstemming tussen theorie en praktijk te realiseren en is de continuïteit van aanspreekpunten voor u gewaarborgd. Aan de bovengenoemde kerntaken wordt zowel binnen de school als binnen de BPV gewerkt.

III Examinering
Afhankelijk van de vestiging waar u de opleiding volgt zijn de examens gebaseerd op zogenaamde assessments, portfoliobewijzen of Proeves.

Bij uitvoering van de beroepsprestaties wordt u beoordeeld door de werkbegeleider van het leerbedrijf. Tijdens de uitvoering van de beroepsprestaties verzamelt u bewijzen van aangetoonde competenties. Deze stopt u in uw verzamelmap (portfolio). Tijdens de tussenevaluatie en de eindevaluatie van uw BPV bespreekt en bekrachtigd de BPV docent uw bewijzen en de beoordeling van de werkbegeleider.

Na het succesvol afronden van alle beroepsprestaties volgt dan het assessment/gesprek waarna u bij goed gevolg uw bewijzen kunt aanbieden aan de examencommissie.

Een Proeve van bekwaamheid is een activiteit of werkproces waarin u uw mogelijkheid tot functioneren bewijst. De meeste Proeves worden uitgewerkt in de reële beroepspraktijk. De beoordelingen van de Proeves en de reflectieverslagen worden door u gepresenteerd in een assessment/gesprek. Hier wordt uiteindelijk vastgesteld of u in aanmerking komt voor certificering en/of diplomering. De theoretische en praktische beoordeling valt onder de verantwoordelijkheid van de school.

Opbouw U gaat 30 weken, één dag per week naar school en u volgt minimaal 210 uur BeroepsPraktijkVorming (BPV). De duur van de opleiding is mede afhankelijk van de beschikbare BPV-plaatsen. ROC Friese Poort kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien er niet voldoende BPV-plaatsen zijn.
Einddocument Bij een voldoende beoordeling van de Proeves/assessment/gesprek ontvangt u het mbo-diploma Helpende Zorg en Helpende Welzijn niveau 2. Ook ontvangt u een schoolverklaring dat u heeft voldaan aan het competentieprofiel van gastouder. Daarnaast ontvangt u het certificaat kinder-EHBO + AED.
Indien u het examen niet heeft gehaald, kunt u de opleiding verlengen met maximaal 12 weken. De kosten voor deze verlenging staan vermeld in de offerte. Indien u aan het einde van de opleiding tevens het onderdeel Zorg wenst te behalen, is dit tegen meerprijs mogelijk.  

Startdata, prijzen
en locaties
Informatie over startdata, prijzen en locaties vindt u op de scholingskalender Zorg & Welzijn op onze website.
Aanmelding U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website.
Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Zorg en Welzijn via telefoonnummer (058) 233 99 66 of via e-mail zorg@friesepoort.com.
 
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de zakelijke en particuliere markt.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen tel (058) 233 99 66 info@friesepoort.com www.friesepoort.com