Belevingsgericht werken

tell a friend
  Opleidingsinformatie
  Scholingskalender (incl. prijzen)
  Aanmeldingsformulier
  Contact
  Voorwaarden
 
  Belevingsgericht werken
introductietraining
 
ZW8121

02/13

Beroepsprofiel Door de maatschappelijke verandering, vergrijzing en individualisering in de maatschappij wordt er een omslag gemaakt in de gezondheidszorg van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg.  Om vraaggerichte zorg concreet en praktisch inhoud te geven is Belevingsgerichte zorg als een visie op zorg ontwikkeld. Belevingsgericht werken wil zeggen dat alle diensten, die zorg verlenen voor een zorgvrager in het belevingsgericht werken worden betrokken. De kern is het maken van contact en het open staan voor de beleving van de zorgvrager en daar de zorg op een gepaste manier op afstemmen.
Doel De zorgverlener is zich bewust van de manier van contact maken en wat zij of hij kan veranderen om zorg te kunnen verlenen vanuit de beleving van de zorgvrager. De zorgverlener beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en hulpmiddelen om belevingsgericht te kunnen werken.
Doelgroep Deze training is bedoeld voor alle beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg.
Instroomeisen Geen.
Opbouw De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 klokuren en wordt gekenmerkt door inleidingen, instructies, groepsdiscussies en oefeningen. Op een interactieve wijze worden theorie en praktijk gekoppeld. De opzet van de training vraagt om een actieve en betrokken leerhouding om anderen inzicht te geven in de persoonlijke werkzaamheden en om ervaringen uit te wisselen.

Dagdeel 1

 • Kennismaking, verwachtingen en motieven
 • Norm verantwoorde zorg
 • Test belevingsgericht werken
 • Stellingen spel

Dagdeel 2

 • Communicatie en onderhandelen
 • LSD
 • Feedback
 • Cliënt gericht werken

Dagdeel 3

 • Contact maken met de cliënt
 • Meegaan, aansluiten in de belevingswereld en gewoontes van de cliënt
 • Assertiviteit
 • Samenwerken

Dagdeel 4

 • Games
Inhoud Tijdens de training staan onderstaande essentiële begrippen centraal:

 • Autonomie
 • Gelijkwaardigheid
 • Gezamenlijkheid
 • Gepastheid
Einddocument Op verzoek kan de deelnemer een bewijs van deelname ontvangen.
Startdata, prijzen
en locaties
De training wordt gegeven op één van de vestigingen van ROC Friese Poort of op de locatie van de zorg/ welzijnsorganisatie. De groep bestaat minimaal uit 8 en maximaal uit 15 deelnemers. Prijzen zijn op aanvraag.
Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Zorg en Welzijn  via telefoonnummer (058) 233 99 66 of e-mail zorg@friesepoort.com.
 
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de zakelijke en particuliere markt.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen tel (058) 233 99 66 info@friesepoort.com www.friesepoort.com