Drank- en Horecawet, decentralisatie van het toezicht

tell a friend

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Het toezicht op het naleven van de Drank- en Horecawet is overgedragen van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) aan de gemeente. Gemeentelijke toezichthouders dienen hiervoor het examen te behalen. De cursus Toezichthouder Drank- en Horecawet is een goede voorbereiding op het examen.

Taakomschrijving gemeentelijke toezichthouders
De taken van de gemeentelijke toezichthouders omvatten, naast de reguliere taken, het toezicht houden op vrijwel de gehele Drank-en Horecawet. Dit betekent de controle van het vergunningenstelsel als ook de verkoopverboden en in het bijzonder de leeftijdsgrenzen in de horeca (inclusief sportkantines en andere niet-commerciële horeca) en de detailhandel.

Cursus Toezichthouder Drank-en Horecawet
Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de NVWA, in samenwerking met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen, docenten van zes Regionale Opleidingscentra (ROC’s) verspreid over Nederland opgeleid die de cursus Toezichthouder Drank-en Horecawet gaan verzorgen. Deze ROC’s zetten professionele docenten in om de deelnemers te trainen in het leren kennen en toepassen van deze nieuwe wet.

Tijdens de cursus doet de deelnemer kennis op over het uitvoeren en afhandelen van een inspectie in het kader van de Drank-en Horecawet. Er wordt een intensief programma aangeboden, waarbij zowel de theorie als de praktijk aan bod komt. Van groot belang is dat de scholing praktisch toepasbaar is. Een integrale aanpak van het alcoholbeleid is onderdeel van de cursus.

Cursuskalender                                                                                 Examenkalender


De cursus Toezichthouder Drank-en Horecawet gaat op termijn deel uitmaken van de initiële mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Examinering
Na afloop van de cursus wordt een centraal examen afgenomen dat is vastgesteld en gekwalificeerd door de examencommissie van de NVWA. De deelnemer dient het examen met voldoende resultaat af te ronden.
Met het behalen van dit examen toont de deelnemer aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de functie Toezichthouder Drank-en Horecawet te kunnen uitoefenen.


Informatie en aanmelding cursus
Voor vragen over de cursus of uw aanmelding, kunt u contact opnemen met het deelnemende ROC in uw regio.


Informatie wetswijziging 
Voor informatie over de wetswijziging kunt u terecht op de website van het Expertisecentrum handhaving DHW van de NVWA, www.handhavingdhw.nl

 


 

 

 

   
 
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de zakelijke en particuliere markt.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen tel (058) 233 99 66 info@friesepoort.com www.friesepoort.com